Ştiri şi evenimente Arhivă

Viața beneficiarilor Keystone Moldova s-a îmbunătățit, arată rezultatele unui studiu sociologic

Calitatea vieții copiilor și adulților care au fost dezinstituționalizați din Casa internat pentru copii (băieți) cu deficiențe mintale din Orhei cu suportul Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova” s-a îmbunătățit esențial comparativ cu perioada anterioară derulării proiectului. Aceste date le relevă <…

View article


12 persoane cu dizabilităţi au obținut șansa de a trăi în comunitate

article photo

Luna decembrie este perioada în care oamenii au parte de surprize pl?cute. În cazul a 12 persoane cu dizabilit??i, s?pt?mîna trecut? a fost una cu totul special?: au p?r?sit institu?ia reziden?ial? din Orhei ?i au început o nou? via?? în serviciul social …

View article


Dreptul la sănătate discutat la ultima ședință a GPDI

article photo

Sîmb?t?, 7 decembrie, „Grupul persoanelor cu dizabilit??i intelectuale care au fost private de dreptul de a tr?i în comunitate” (GPDI) s-a reunit pentru a continua s? înve?e despre drepturile ?i obliga?iile pe care le au. De data aceasta, am discutat despre dizabilitate. Persoanelor cu dizabilit??…

View article


Echipele mobile din raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Făleşti, Sîngerei şi Ungheni au elaborat planurile de activitate pentru anul 2014

article photo

În perioada 14 – 28 noiembrie, curent speciali?tii din cadrul structurilor teritoriale de asisten?? social? din raioanele Anenii Noi, Dub?sari, F?le?ti, Sîngerei ?i Ungheni au participat la ateliere de lucru organizate de Keystone Moldova privind actualizarea bazei de date a persoanelor cu dizabilit??i ?i elaborarea planului de …

View article


Cinci servicii sociale Echipă Mobilă au primit în folosință cîte o mașină din sursele UE

article photo

Ast?zi, la Chi?in?u, cinci ma?ini destinate serviciilor sociale ”Echipa Mobil?” din raioanele Anenii Noi, Ungheni, Sîngerei, Dub?sari ?i F?le?ti au fost oferite în folosin?? reprezentan?ilor din aceste raioane. Ma?inile, în valoare total? de 36630 Euro, au fost procurate din sursele Uniunii …

View article


Încă 6 tineri au părăsit casa internat din Orhei

article photo

Pentru ?ase tineri cu dizabilit??i, data de 3 decembrie 2013 nu este doar o zi cu o semnifica?ie deosebit? în calendar, în care în mod tradi?ional sunt vizita?i de demnitari de stat ?i func?ionari publici sau urm?resc la televizor emisiuni ?i reportaje dedicate Zilei interna?ionale …

View article


Momente simple și frumoase din viața unui om surprinse în fotografii

article photo

Ast?zi, 3 decembrie, ?apte tineri î?i expun fotografiile în carul expozi?iei „Lumea, a?a cum o v?d Eu”, în holul Ministerului Muncii, Protec?iei Sociale ?i Familiei. Expozi?ia, ajuns? la a V-a edi?ie, este organizat? de Keystone Moldova cu scopul de a scoate în eviden?? abilit??…

View article


Suport în incluziunea școlară a copiilor din satul Tudora, raionul Ștefan Vodă

Astăzi în satul Tudora, r. Ștefan Vodă este sărbătoare dublă – a fost lansat Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în incinta Gimnaziului din sat, iar Centrul comunitar „Unitate” a împlinit 10 ani de activitate.

Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI) a fost creat …

View article


Reprezentanți din țările Parteneriatului Estic vor învăța din experiența Keystone Moldova în domeniul dezinstituționalizării

article photo

În perioada 18 – 21 noiembrie, 12 exper?i în domeniul protec?iei sociale, reprezentan?i ai factorilor de decizie ?i ai societ??ii civile din Kirgizstan, Kazakhstan, Armenia ?i Ukraina se afl? într-o vizit? de studiu în Republica Moldova pentru a înv??a din experien?a ??rii noastre în domeniul dezinstitu?ionaliz?rii ?…

View article


Helping Hand Moldova oferă donații pentru persoanele aflate în dificultate

article photo


Tradițional, al patrulea an consecutiv, Fundația Helping Hand Moldova oferă donații pentru persoanele aflate în dificultate din Republica Moldova, inclusiv pentru beneficiarii Keystone Moldova.

Donația de anul acesta include lucruri selectate în dependență de necesitățile individuale ale beneficiarilor: haine, încălțăminte, …

View article


Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități - transpusă într-un Ghid pentru administrația publică locală

article photo

E timpul ca administrația publică locală din Republica Moldova să-și asume responsabilități în privința incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Un nou ghid apărut recent vine să ajute autoritățile publice locale (APL) să înțeleagă prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor …

View article


”Nu este bine să trăiești în instituții. Internatele trebuiesc închise!”

article photo

Este declara?ia unanim? pe care au f?cut-o ieri, membrii ”Grupului persoanelor cu dizabilit??i intelectuale care au fost private de dreptul de a tr?i în comunitate”, în cadrul ?edin?ei de constituire a grupului. 14 persoane care au tr?it în institu?ii reziden?iale mai mult de 10 …

View article


Tinerii din Băcioi ”testează” profesia pe care și-o doresc

article photo

Zece tineri din comuna B?cioi, mun. Chi?in?u particip? la cea de a doua rund? a Programului „Stagiu de Practici”, ini?iat de c?tre Centrul comunitar „VIS” ?i Romy Alexandra Solomon, voluntar al Corpului P?cii în Moldova. În cadrul acestui program, din luna octombrie pîn? î…

View article


Echipele mobile din 5 raioane au început prestarea serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi

article photo

Începînd cu luna septembrie, copiii cu dizabilități din raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Făleşti, Sîngerei şi Ungheni beneficiază de asistență și servicii individualizate în cadrul Serviciilor sociale “Echipă mobilă”. Datorită suportului oferit de Echipele Mobile, acești copii vor putea să rămână ală…

View article


Specialiștii ANOFM vor fi instruiți cum să ajute persoanele cu dizabilităţi să se angajeze în cîmpul muncii

article photo


Pe 30 august 2013 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) a aprobat Curriculumul și Suportul de curs pentru instruirea specialiştilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) şi a structurilor sale teritoriale care au fost angajați pentru oferirea sprijinului persoanelor …

View article


Încă 100 copii cu dizabilităţi din cinci raioane ale ţării vor beneficia de Serviciul social “Echipă mobilă”

article photo


Circa 100 copii cu dizabilităţi accentuate și severe din raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Făleşti, Sîngerei şi Ungheni au fost selectați pentru a beneficia de Serviciul social ”Echipă mobilă”. Deciziile cu privire la admiterea beneficiarilor în Serviciu au fost luate în cadrul şedinţelor echipelor …

View article


Părinţii elevilor din Susleni optează pentru o şcoală incluzivă

article photo


Circa 30 de părinţi ai copiilor care urmează să meargă anul acesta în clasa I, în Liceul Teoretic ”Vasile Lupu” din s. Susleni , r. Orhei, și cadrele didactice din această instituţie au discutat despre incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în cadrul unei …

View article


Instruire inițială pentru angajații din trei servicii sociale noi

article photo


În perioada 12-16 august, angajații din Serviciile sociale de ”Casă comunitară” nou create în raioanele Fălești, Anenii Noi și Nisporeni au beneficiat de instruire inițială privind activitatea în cadrul serviciului.

Participanții au fost informați despre: responsabilitățile angajaților, nevoile persoanelor …

View article


În Moldova vor fi produse genți proiectate de designeri din Ungaria

article photo

Zece părinți ai copiilor cu dizabilități și lucrători din serviciile sociale și-au perfecționat abilitățile de producere a genților și poșetelor din materiale reciclabile în cadrul unui atelier de lucru, care s-a desfășurat în perioada13 - 15 august, la Chișinău. Atelierul …

View article


Un nou ghid în promovarea educației incluzive

article photo


Keystone Moldova anunță astăzi, 14 august, lansarea lucrării ”Educație Incluzivă. Ghid metodologic pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general”. Ghidul se adresează comunităţii educaţionale ş…

View article


AO „Certitudine” a oferit 900 Euro pentru afacerea de creștere a prepelițelor din Hansca

article photo


Asociația obștească „Certitudine” a oferit un micro-grant de 900 de Euro pentru afacerea de creștere a prepelițelor dezvoltată de Casa comunitară din Hansca. Micro-grantul a fost oferit în cadrul Proiectului „Antreprenoriat Social pentru Tinerii din Mediul Rural”, finanțat de Ambasada Olandei la Kiev.

„Î…

View article


A fost aprobat Manualul operaţional al Serviciului social „Echipă mobilă”


Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a aprobat prin Ordinul nr.107 din 19 iunie 2013 Manualul operaţional al Serviciului social „Echipă mobilă”.

Manualul Operaţional a fost elaborat cu suportul tehnic al Asociaţiei Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a …

View article


Raioanele Orhei și Călărași au aprobat Strategii de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități

article photo


Pentru prima dată în Republica Moldova două raioane – Orhei și Călărași au elaborat și aprobat Strategiile de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin prisma Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Strategiile au un caracter regional, centrat pe capacitățile ș…

View article


Beneficiarii Keystone celebrează Finala Turului Moldovei

article photo


Duminică, 30 iunie, Keystone Moldova a participat, alături de alte organizații neguvernamentale, la Tîrgul ONG-urilor care vor să recruteze voluntari. Acest tîrg a fost organizat cu ocazia celebrării a 20 de ani de activitate a Corpului Păcii în Moldova. În acest context, voluntarii Corpului Pă…

View article


Seminar de formare inițială a specialiștilor din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă”

article photo


În perioada 24-28 iunie a avut loc Seminarul de formare inițială a specialiștilor din cadrul Serviciului social „Echipă Mobilă”, organizat de Keystone Moldova. Scopul seminarului a fost de a consolida capacităţile şi a forma abilități practice specialiştilor din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” din …

View article


Un eveniment important în Casa comunitară de la Hansca

article photo


Ceremonia de sfințire a Casei comunitare din s. Hansca, r. Ialoveni a avut loc recent. Chiar dacă a coincis cu hramul localității, sfințirea Casei a fost primul în agenda evenimentelor organizate de Primărie în acea zi. Printre oaspeții prezenți s-au numărat reprezentanț…

View article


Tineri antreprenori susțin afaceri inițiate de persoanele cu dizabilități

article photo


Joi, 13 iunie, un grup de antreprenori din Republica Moldova au donat 8000 de lei pentru dezvoltarea afacerilor mici din cadrul a două servicii sociale: Casa comunitară Hansca și Locuința protejată Orhei. Banii au fost donați în cadrul „Școlii de vară pentru antreprenori”, organizată de Proiectul „Investiții și …

View article


Un proiect de susținere a procesului de descentralizare a serviciilor sociale din Republica Moldova a fost lansat la Chişinău

article photo

Astăzi, la Chişinău, a fost lansat proiectul „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”. Proiectul, în valoare de 273436 Euro este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de către Asociația Keystone Moldova. Proiectul prevede dezvoltarea serviciului …

View article


Vizită de studiu la Liceul Teoretic ”Vasile Lupu” din s. Susleni, r. Orhei

article photo

Experiența și realizările obținute în implementarea educaţiei incluzive de către Liceul Teoretic Vasile Lupu” din s. Susleni, r. Orhei au fost împărtășite în cadrul unei vizite de studiu la această instituție de învățămînt, la care au participat 22 de coordonatori ai …

View article


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit