Date: 4 februarie 2014

În luna ianuarie 2014 Keystone Moldova în parteneriat cu ONG-ul „Взаимодействие” din Tiraspol a organizat un trening în teatrul social. Trening-ul a avut ca scop crearea unui spectacol de teatru forum (metodă a teatrului social), care are ca temă stoparea discriminării copiilor cu dizabilități în școală.

Participanții training-ului au fost 20 de voluntari ai grupului de inițiativă M-Liga, ce activează în stînga Nistrului din anul 2011. Ei înșiși au creat scenariul și au regizat spectacolul, pornind de la întîmplări reale, auzite sau trăite de către voluntari. În cele șapte zile, cît a durat trening-ul, ei au reușit să pună în scenă un spectacol în limbile română și rusă. Acesta va fi prezentat în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului în perioada februarie – mai 2014.

Spectacolul nou creat va contribui la educația incluzivă, deoarece promovează o atitudine tolerantă și nediscriminatorie față de copiii cu dizabilități în mediul școlar. În afară de asta – va oferi modele corecte de comunicare și abordare a persoanelor cu dizabilități.

Voluntarii au apreciat treningul, menționînd: „Am avut cîteva zile interesante și active. Am reușit să fac lucruri de care nu credeam că sunt în stare.”; „Mi-au plăcut mult jocurile și exercițiile teatrale. Cu siguranță o să le includ în activitatea mea profesională.”; „Am petrecut cele șapte zile cu o dispoziție jucăușă. Mi-a plăcut în special atmosfera liberă și creativă din cadrul grupului.”

Conceput de Augusto Boal, Teatru Forum este o metodă sigură de a găsi soluții pentru anumite probleme sociale – cum ar fi violența, discriminarea sau consumul de droguri. Cel mai important lucru este că publicul însuși găsește soluțiile, ieșind în scenă și jucînd în locul actorilor.

Trening-ul în teatru social a fost organizat în cadrul proiectului „Prevenirea stigmei și discriminării persoanelor cu dizabilități în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului”. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, care îşi propune să contribuie la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale.

Return to articles list


2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…