Date: 05.09.2014

Astăzi, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte și Asociația Keystone Human Services International Moldova au lansat Carta de Principii și Angajamente în domeniul dizabilității (Carta).

Carta reprezintă un document de recomandări de politici în domeniul dizabilității, care a fost elaborată cu eforturile conjugate ale organizațiilor societății civile, cu implicarea persoanelor cu dizabilități locomotorii, de vedere, de auz și intelectuale. Carta include aspecte ce țin de: legislație, accesibilitate, dezinstituționalizare și servicii sociale, educație, muncă, sănătate, statistici, dialog cu societatea civilă. (Pentru a vizualiza Carta, accesați link-ul de la sfârșitul articolului). Documentul a fost subsemnat de 51 de organizații ale societății civile.

Lansarea s-a desfășurat în cadrul unei mese rotunde, care a reunit organizații ale societății civile active în domeniul dizabilității și partidele politice din Republica Moldova.

Scopul evenimentului a fost de a sensibiliza partidele politice și organizațiile social-politice cu privire la necesitățile și drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și de a solicita viitorilor concurenți electorali să-și asume angajamente concrete în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Reprezentanții societății civile au informat reprezentanții partidelor politice despre problemele cu care se confruntă cele aproximativ 184 mii persoane cu dizabilități din Republica Moldova, au propus soluții la aceste probleme și au îndemnat partidele politice să includă în platformele lor electorale recomandările formulate în Cartă.

Din 22 partide politice invitate la masa rotundă au dat curs invitației 8, și anume: Partidul Liberal, Partidul Comunist Reformator, Partidul Social Democrat, Partidul „Democrația Acasă”, Partidul „Forța Poporului”, Partidul „Mișcarea Populară Antimafie”, Partidul „Renaștere”, Partidul Verde Ecologist. Reprezentanții partidelor au declarat că sunt interesați de recomandările formulate de societatea civilă în Cartă și le vor lua în considerare în elaborarea platformelor electorale.

În urma discuțiilor, atât reprezentanții societății civile, cât și cei ai partidelor politice prezente, au venit cu propuneri adiționale și anume:
• Includerea persoanelor cu dizabilități pe listele electorale ale partidelor politice;
• Desfășurarea ședințelor consiliilor locale în spații accesibile, în așa fel încât și persoanele cu dizabilități să poată participa la acestea;
• Expedierea Cartei către instituțiile internaționale rezidente în Republica Moldova;
• Organizarea ședințelor comune dintre societate civilă și Comisia parlamentară "Protecţie socială, sănătate şi familie" în vederea sensibilizării și informării parlamentarilor privind situația persoanelor cu dizabilități.

Keystone Moldova va monitoriza în ce măsură recomandările formulate în Cartă au fost asumate de către partidele politice și incluse în platformele lor electorale. Rezultatele monitorizării vor fi anunțate public.

Formularea, subsemnarea de către organizațiile societății civile și înaintarea Cartei de Principii și Angajamente către partidele politice reprezintă acțiuni în cadrul proiectului “Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale”, în contextul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Acest eveniment a fost realizat de către Asociația Keystone Human Services International Moldova și Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

View Carta de principii si angajamente .docx

Return to articles list


2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…