Date: 12.06.2015

Keystone Moldova inițiază cel de-al V-lea sezon de teatru social, cu participarea trupei „Alternativ”, începînd cu data de 22 iunie, într-un hotel din Chișinău.
Cu această ocazie, Keystone Moldova organizează un training ce va dura cinci zile, la care vor participa voluntari și membri mai vechi ai echipei. În cadrul acestui training va fi creat spectacolul Teatru Forum (tehnică a Teatrului Social), cu scopul de a combate discriminarea persoanelor cu dizabilități în grădinițe. Astfel, non-actorii (actorii Teatrului Social) vor fi pregătiți prin utilizarea unor exerciții tipice de actorie, specifice teatrului social și exerciții de dicție. Se va pune accent pe improvizație și originalitate.
Spectacolul va fi prezentat părinților și educatorilor în cadrul a 15 instituții preșcolare din 12 raioane ale țării. Foarte interesant este faptul că publicul va putea interveni oricînd în timpul spectacolului, pentru a stopa sau preveni discriminarea pe scenă.
Intenția organizației este de a preveni discriminarea persoanelor cu dizabilități, iar prin întemeierea unei echipe de teatru și realizarea spectacolelor, aceasta tinde să scoată în evidență faptul că persoanele cu dizabilități au drepturi egale ca și ceilalți.
Echipa de teatru „Alternativ” activează de 3 ani și a jucat peste 80 de spectacole pentru copii, pedagogi și părinți, la care au participat 3800 copii, 500 pedagogi, 370 parinți.
***
Training-ul în Teatru Social se desfășoară în cadrul Proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar din Republica Moldova” implementat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar.

Return to articles list


2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…