Date: 10.06.2015

În luna iunie 2015 Asociația Keystone Moldova va organiza ședințe de informare pentru părinții persoanelor cu dizabilități, în cadrul proiectului ”Implicare prin acțiuni de advocacy și autoreprezentare”. Ședințele vor fi organizate cu scopul de a dezvolta capacități de advocacy părinților persoanelor cu dizabilități, care sunt membri a 19 organizații non-guvernamentale din 16 localități.

În cadrul activităților părinții vor fi informați cu privire la regulamentele serviciilor sociale Respiro, Echipa Mobilă și Asistență personală. Aceste servicii au scopul de a facilita integrarea socială a persoanelor cu dizabilități.

Prin intermediul ședințelor părinții vor afla cum funcționează cele 3 servicii sociale, ce oferă, cine poate beneficia de ele și, cel mai important - calea legală pe care trebuie să o parcurgă pentru a beneficia de aceste servicii. Ei vor putea acorda întrebările care îi frămîntă și, ulterior, vor fi capabili să solicite de la autorități serviciile date. De asemenea, în cadrul ședințelor, părinților le vor fi prezentate perspectivele integrării în societate a persoanelor cu dizabilități.

Ședințele de informare vor avea loc pe tot parcursul lunii iulie; primele ședințe se vor desfășura în orașele Ungheni, Soroca și Chișinău.
***
Echipa mobilă este serviciul social specializat care prestează la domiciliu persoanelor cu dizabilități servicii medicale, sociale, psihologice ș.a., în dependență de necesități.
Serviciul de Asistență personală este destinat persoanelor cu dizabilități severe care întîmpină dificultăți în realizarea sarcinilor și activităților cotidiene fără suport din exterior. Asistent personal este persoana care oferă servicii de însoțire, îndrumare, îngrijire personală (alimentație, igienă ) etc. Asistent personal poate fi unul dintre părinți sau una dintre rudele persoanei cu dizabilități.
Serviciul social Respiro preia temporar îngrijirea persoanelor cu dizabilități severe, oferindu-le familiilor un repaus de pînă la 30 de zile pe an. Acest serviciu oferă suport părinților sau rudelor care îngrijesc de copii și adulți cu dizabilității.

Return to articles list


2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…