Date: 29.01.2016

Astăzi, 29.01.2016, Consiliul raional Anenii Noi, în parteneriat cu AO Keystone Moldova a organizat o masa rotundă pentru consultarea publică a proiectului Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități elaborată în cadrul proiectului „Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, finanțat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională în cadrul programului „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Moldova” al FHI360.
Evenimentul a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional cu participarea Vicepreședintelui pe probleme sociale, dna Natalia Procopii - Scobioală, Șeful Direcției asistență socială şi protecția familiei, dna Zinaida Bunescu, consilierilor raionali, primarilor sau viceprimarilor din comunitățile raionului, Agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, serviciilor sociale din raion, părinţilor copiilor cu dizabilităţi, membrilor grupului care au participat la elaborarea documentului - în total 34 participanți.

Participanţii la masa rotundă s-au implicat activ în procesul de consultare a proiectului Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, diversificând spectrul de acţiuni prevăzute pentru atingerea obiectivelor propuse. Totodată, au venit cu propuneri noi necesare pentru îmbunătățirea documentului. În rezultatul mesei rotunde, vicepreședintele raionului, dna Natalia Procopii - Scobioală a anunțat că Consiliul raional este deschis să primească și alte propuneri, recomandări pentru definitivarea Strategiei, deoarece documentul va continua să fie expus pe pagina web a Consiliului raional Anenii Noi. Ulterior, la data de 11 Februarie curent, proiectul Strategiei va fi prezentat la ședința Consiliului raional pentru a fi aprobat.

Vă amintim că proiectul „Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” are ca scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilități și a societății civile la elaborarea politicilor publice pentru persoane cu dizabilități.

Această activitate a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin participanților și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Return to articles list


2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…