Date: 14.09.2016

Proiectul „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”, finanțat de Uniunea Europeană, a fost lansat astăzi la Chișinău. Costul total al proiectului constituie 368 118 Euro, din care 95% sunt bani oferiți de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Proiectul este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).

Proiectul prevede implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic prin implicarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor societății civile (OSC) în procesul de monitorizare.


„Proiectul va contribui la creșterea capacităților persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale în promovarea și implementarea drepturilor lor. Totodată, persoanele cu dizabilități mintale vor putea accesa un nou serviciu – Linia fierbinte, prin intermediul căreia vor beneficia de suport și asistență în prevenirea și combaterea abuzurilor și a cazurilor de violență din instituții”, a declarat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova. „Credem că este un proiect ambițios, în rezultatul căruia vor fi identificate și soluționate mai multe cazuri de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale plasate în instituțiile rezidențiale și care va contribui la schimbarea atitudinii societății față de aceste persoane”.

În timpul evenimentului, Pirkka Tapiola, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că: "Majoritatea persoanelor cu dizabilități mintale se confruntă cu stigmatizarea și excluziunea socială. Este important să încercăm să asigurăm respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor care trăiesc în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și, pe cât e posibil, să prevedem alternative sociale care corespund mai bine nevoilor individuale ale fiecăruia și prin urmare contribuie la îmbunătățirea calității vieții lor".

Proiectul prevede desfășurarea unei campanii naționale de informare; servicii de linie fierbinte; servicii mobile de informare; servicii de suport și asistență legală pentru persoanele cu dizabilități din instituțiile rezidențiale; activități de capacitare pentru OSC-uri, personalul și persoanele cu dizabilități din instituțiile rezidențiale; consolidarea mecanismului național de monitorizare a implementării CDPD; rapoarte de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile cu profil psiho-neurologic, precum și mini-granturi pentru OSC-uri în vederea promovării incluziunii sociale și a ne-discriminării persoanelor cu dizabilități. Proiectul va fi implementat în raioanele unde sunt amplasate geografic instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic: Edineț, Dubăsari, Hîncești, Orhei, Soroca și municipiul Bălți și are o durată de trei ani.

Return to articles list


2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…