Proiecte anterioare

Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
septembrie 2013 – februarie 2014
Finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă – Inițiativa în Sănătate și Media
În cadrul proiectului Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, Keystone Moldova și-a continuat activitatea de sporire a gradului de conștientizare a populației privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, de promovare a drepturilor acestor persoane, de combatere a stigmei și discriminării, precum și de susținere a persoanelor cu dizabilități pentru a se implica în activități de auto-reprezentare. Acest proiect s-a axat pe abordarea barierelor de atitudine în societate față de persoanele cu dizabilități, prin colaborarea cu mass-media (ziare, radio, TV, și New Media), precum și prin utilizarea istoriilor personale ale persoanelor cu dizabilități. Scopul proiectului a fost de a susține abilitarea persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.
Convenţia ONU- garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilităţi
Iulie 2012- Octombrie 2013
Finanţat de Fundaţia Soros- Moldova
Prin implementarea acestui proiect, Keystone Moldova acordă suport administrației publice locale din raioanele Călărași și Orhei în elaborarea și implementarea strategiei locale de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Activitățile proiectului includ atât capacitarea administrației publice locale în valorizarea rolului social, în drepturile persoanelor cu dizabilități și rolul administrației publice locale în promovarea și implementarea acestor drepturi, elaborarea participativă a strategiei locale, cît și susținerea unor proiecte mici la nivel de comunități orientate spre implementarea acțiunilor planificate în strategie. Experiența acumulată de raioanele Călărași și Orhei în implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități va fi diseminată la nivel de alte raioane.
Acces Egal la Educaţie
2010 – 2013
Finanţat de Open Society Early Childhood Program
Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Educației în baza metodologiei educației incluzive, elaborată de Keystone Moldova și aprobată de către Ministerul Educației. Obiectivul proiectului constă în asigurarea accesului la educație al tuturor copiilor, inclusiv a celor cu necesități educaționale școlare, în 15 comunități din Republica Moldova. În cadrul proiectului sunt desfășurate activități orientate spre dezvoltarea mediului educațional necesar pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități la școli și grădinițe de copii.
Inițiativa civică
ianuarie 2012 – august 2012
Finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova
Acest proiect a fost implementat în strînsă colaborare cu voluntarii Corpului Păcii. Numărul total de beneficiari direcți ai proiectului sunt: 24 de facilitatori și 128 de tineri. Cei 24 de facilitatori (12 voluntari ai Corpului Păcii și 12 parteneri), care au fost instruiți în cadrul formărilor inițiale au revenit în comunitățile lor și au instruit grupuri de tineri în domeniul Inițiativei civice. În total 128 de tineri (elevi și studenți) din 10 comunități au fost instruiți și au participat activ la activitățile axate Inițiativei civice. De asemenea, ei au elaborat și implementat 12 proiecte.
Grupul de Acţiune Comună în Strategii Media
2009 – 2013
Finanţat de Open Society Foundations / Health  Media Iniţiatives
Keystone Moldova  de comun acord cu  alte patru ONG-uri  active în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități au creat Grupul de Acţiune Comună în Strategii Media (GACSM). Obiectivele acestui grup constau în promovarea  incluziunii  sociale a persoanelor cu dizabilități,  sensibilizarea  comunităților privind problemele dizabilităţii şi  încurajarea  acceptării  persoanelor cu dizabilităţi. GACSM tinde să capaciteze persoanele cu dizabilităţi şi părinţii lor să-şi documenteze istoriile de viață  pentru difuzarea lor  în mass-media, precum şi să înveţe jurnaliştii cum să prezinte persoanele cu dizabilităţi şi problemele lor într-un mod pozitiv.
Combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale prin eforturi comune ale Grupului de Acţiune Comună în Strategii Media
Septembrie 2011 – Noiembrie 2012
Finanțat de  Fundația Soros-Moldova și Open Society Foundations / Health Media Initiative
Proiectul are drept obiectiv combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități prin eforturile comune ale organizațiilor membre ale Grupului de Acțiune Comună în Strategii Media.  Activitățile proiectului includ campanii media axate pe schimbarea atitudinilor elevilor și profesorilor privind persoanele cu dizabilități, organizare și susținere a două grupuri de advocacy (un grup de părinți și un grup de tineri cu dizabilități) și capacitarea jurnaliștilor cum să comunice cu și despre persoanele cu dizabilități.
Programul „Lumea Deschisă” pentru ţările din Eurasia: Republica  Moldova
2008
Finanţat de Open World Leadership Center at the U.S. Library of Congress
În cadrul Programului  „Lumea Deschisă” Keystone Human Services International  și reprezentanții Ministerului Sănătății,   specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății și liderii de ONG-uri din Republica Moldova au avut posibilitatea  de a împărtăși  cunoştinţe,   experienţe şi perspective  importante  în domeniul sistemului  primar de ocrotire a sănătății. Vizita de studiu în Statele Unite ale Americii a contribuit  la însușirea  de către participanți a unor practici pozitive, care mai apoi au fost implementate în  Republica Moldova.
Suport comunitar copiilor şi familiilor aflate în dificultate
Iulie 2006 – decembrie 2008
Finanţat de Comisia Europeană
Prin intermediul acestui proiect, Keystone  Moldova  a contribuit  la extinderea  serviciilor acordate de Centrul Comunitar „Unitate” din Tudora şi la dezvoltarea  Centrului Comunitar „Vis” din  Bacioi. Ambele centre oferă servicii individualizate copiilor şi familiilor vulnerabile din Republica Moldova, contribuind la îmbunătățirea calității vieții lor și la incluziunea lor socială.
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit