Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor de asistență socială comunitare

Decembrie 2012 – Noiembrie 2014

Bugetul: € 241,401.00

În contextul reformei de descentralizare, Keystone Moldova susține autoritățile publice locale  să dezvolte servicii de asistență socială  comunitare pentru persoanele cu dizabilități. Totodată,   Keystone promovează  crearea unui mediu incluziv în toate comunitățile din Republica Moldova.

Proiectul  „Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor de asistență socială comunitare” este finanțat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și are drept obiectiv  promovarea unei societăți inclusive și responsabile prin implicarea  parteneriatului public privat  din cinci raioane în dezvoltarea și   prestarea unor servicii calitative pentru persoanele cu dizabilități.  Proiectul este implementat în coordonare cu Programul Comunitate Incluzivă Moldova

În rezultatul implementării proiectului,  peste 100 de copii și tineri  cu dizabilități și  familiile lor   vor avea acces la serviciile Echipelor Mobile care vor fi dezvoltate  cu suportul Keystone Moldova. Specialiștii angajați în Echipele Mobile  vor fi instruiți să presteze servicii calitative. Reprezentanții administrației publice locale, ai instituțiilor și organizațiilor comunitare vor obține cunoștințe  în  dezvoltarea unui mediu inclusiv în care vor fi respectate drepturile persoanelor cu dizabilități. Elevii și pedagogii  vor beneficia  atât de lecții în domeniul  dizabilității cît și de spectacole de  teatru social. Jurnaliștii din cele cinci raioane vor fi instruiți în etica comunicării cu și despre persoanele cu dizabilități.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate de către Keystone Moldova în parteneriat cu autoritățile publice locale  din  raioanele Ungheni, Singerei, Falesti, Anenii Noi, și  Dubasari  și vor fi orientate spre crearea unor practici  de succes în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.  Practicile de succes și lecțiile învățate vor fi diseminate la nivel național prin  intermediul mass media, precum și prin organizarea unei conferințe naționale  cu participarea reprezentanților administrației publice locale și a ONG-urilor din toate raioanele.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit