Servicii sociale calitative pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor

Aprilie – Decembrie 2017

Buget: $ 60 015

Finanțatori: Fundația Soros-Moldova

Scopul proiectului: Responsabilizarea autorităților publice în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate și servicii sociale alternative.

Obiectivele proiectului:

  • Oferirea suportului autoritățile publice la reforma de dezinstituționalizare;
  • Oferirea suportului Guvernului în dezvoltarea politicilor de implementare a Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu dizabilități;
  • Creșterea transparenței și responsabilității autorităților publice locale în procesul de bugetare a serviciilor sociale.

Rezultate scontate:

  1. Autoritățile publice locale sunt mai responsabile față de dezinstituționalizarea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale;
  2. Dezvoltarea Programului național de dezinstituționalizare și a Planului de acțiuni;
  3. Autoritățile publice din 12 raioane folosesc instrumente de bugetare participativă bazate pe rezultatele serviciilor sociale comunitare.
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit