Antreprenoriat social Prestări servicii

Keystone Moldova oferă următoarele servicii contra plată:

 1. Instruiri;
 2. Servicii de consultanță;
 3. Servicii psihologice pentru copiii cu dizabilități intelectuale și familiile acestora;
 4. Servicii psihologice și psihoterapie pentru copiii cu autism și familiile lor.

Resursele financiare obținute în rezultatul prestării acestor servicii vor fi utilizate pentru dezvoltarea și menținerea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale (case comunitare, locuințe protejate), precum și pentru asigurarea durabilității organizației.

Instruiri

Scopul instruirilor constă în consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor prestatorilor publici și privați de servicii sociale și personalului din serviciile sociale în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi și creării / funcționării unor servicii sociale de calitate. 

În acest scop, Keystone Moldova prestează servicii de instruire inițială și continuă după următoarele programe:

 1. Asistent Personal;
 2. Asistent Parental Profesionist;
 3. Plasament Familial pentru Adulți;
 4. Echipa Mobilă;
 5. Respiro;
 6. Casă Comunitară;
 7. Locuință Protejată;
 8. Planificarea centrată pe persoană;
 9. Antreprenoriat social.

Instruirile sunt realizează în conformitate cu programele aprobate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, precum și cu regulamentele cadru și standardele minime de calitate pentru fiecare serviciu menționat.

Instruirile sunt destinate atât angajaților din structurile publice de asistență socială, asociațiilor obștești de profil, cât și altor organizații, instituții, și persoane interesate.

Bugetul unei instruiri, programul instruirii și curriculumul pot fi solicitate la adresa: khsima @ keystonehumanservices.org

Servicii de consultanță

Keystone Moldova prestează servicii de consultanță în următoarele domenii:

 • Dezinstituționalizare și incluziune socială;
 • Dezvoltare de servicii sociale comunitare și specializate;
 • Educație incluzivă;
 • Dezvoltare cadru legal și normativ în domeniul dizabilității;
 • Acordarea suportului comportamental pozitiv pentru persoanele cu probleme de comportament în serviciile sociale;
 • Instruire vocațională și angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități intelectuale;
 • Cercetări sociologice în domeniul vulnerabilității;
 • Mobilizare comunitară și planificare strategică;
 • Scriere de proiecte și managementul proiectelor europene.

Servicii psihologice pentru copii cu dizabilități intelectuale și familiile acestora

Keystone Moldova oferă servicii psihologice copiilor cu dizabilități intelectuale și familiilor acestora în următoarele domenii:

 • dezvoltarea abilitaților de autonomie personală;
 • diminuarea comportamentelor problematice (asistență și suport la domiciliu);
 • dezvoltarea abilităților de relaționare și incluziunea socială a copiilor cu dizabilitati intelectuale (grădiniță, școală);
 • ateliere de lucru pentru copiii cu dizabilitate intelectuală (grupuri mici, 4-5 copii);
 • psihoterapia individuală și de grup pentru familiile copiilor cu dizabilitate intelectuală;
 • reabilitarea kineto-terapeutică (ședințe kineto, elaborarea unui plan de reabilitare și pregătirea familiilor în implementarea planului).

Servicii psihologice și psihoterapie pentru copiii cu autism și familiile lor

Keystone Moldova oferă următoarele servicii psihologice și psihoterapie pentru copii cu autism și familiile lor:

 • Abordarea relației părinte-copil și învățarea modelelor pozitive de interacțiune cu propriul copil cu autism;
 • Terapie individuală pentru copilul cu autism;
 • Psihoterapie individuală și de grup pentru părinții copiilor cu autism;
 • Implicarea copiilor cu autism recuperați în activități de grup în scopul dezvoltării cognitive și a abilităților de relaționare;
 • Lecții/seminare de bune practici pentru părinții care au copii cu autism;
 • Suport părinților copiilor cu autism în procesul incluziunii sociale a copiilor.
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit