Dezvoltarea capacităţilor

Scopul acestui departament constă în consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor reprezentanţilor comunităţii, prestatorilor de servicii,     părinţilor şi persoanelor cu dizabilităţi, a echipei Keystone Moldova în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

Capacitarea reprezentanţilor comunităţilor. Scopul instruirii constă în capacitarea reprezentanţilor comunitari în vederea abordării persoanelor cu dizabilităţi prin prisma drepturilor omului  şi conştientizarea necesităţii incluziunii în societate a acestora. Grupurile țintă  instruite sunt:  reprezentanţii administrației publice locale de nivelurile unu și doi,  asistenţii sociali comunitari, reprezentanţii şcolilor, grădiniţelor de copii , organizaţiilor non-guvernamentale şi alţi actori comunitari.  

Capacitarea personalului din serviciile comunitare. Scopul instruirilor:  instruirea iniţială şi continuă a personalului din cadrul serviciilor comunitare în vederea prestării serviciilor de calitate persoanelor cu dizabilităţi. În timpul instruirilor personalul este familiarizat  cu aspectele specifice ale serviciilor prestate persoanelor cu dizabilități, inclusiv  scopul serviciilor, obiectivele, tipurile de asistență și standardele de calitate, cerințele de calificare pentru  angajați și  criteriile de plasare în servicii. Angajații învață, de asemenea,  cum să aplice tehnicile individuale de asistență pentru a susține persoanele cu dizabilități. Grupurile țintă instruite:   personalul din serviciile Echipă Mobilă, Locuinţă Protejată, Casă Comunitară, Asistenţă Parentală Profesionistă, Plasament Familial Specializat, Asistenţă Personală şi Respiro.

Capacitarea părinţilor şi persoanelor cu dizabilităţi. Scopul instruirilor este de a forma la părinţi atitudini pozitive şi valorizante faţă de propriii copii şi de capacita părinţii şi persoanele cu dizabilităţi în dezvoltarea abilităţilor de trai independent în vederea prevenirii instituţionalizării sau  facilitarea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi.     Grupuri țintă: părinţii şi persoanele cu dizabilităţi din programul de prevenire a instituţionalizării şi din programul de dezinstituţionalizare.

Capacitarea personalului Keystone Moldova.  Scopul instruirilor constă în  sporirea    profesionalismului echipei pentru asigurarea dezvoltării unor servicii de calitate. Priorităţile KHSIMA în vederea capacitări echipei: dezvoltarea competenţelor specializate în domeniul dizabilităţii şi incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi; formarea  competenţelor în domeniul educaţiei incluzive; capacitarea  în domeniul intervenţiilor comportamentale la persoane cu dizabilităţi intelectuale; formarea  competenţelor  în domeniul Valorizării Rolului Social; dezvoltarea competenţelor în creare a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilităţi.

Organizația  Keystone SUA a adus  o contribuție deosebită la capacitarea  echipei Keystone Moldova, oferind traininguri, consultanţă la distanţă şi vizite de studiu.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit