Centre comunitare

Scopul centrelor comunitare este de a acorda  suport copiilor și familiilor aflați în dificultate în vederea depășirii problemelor  existente, îmbunătățirii relațiilor dintre copii și părinți și  incluziunii lor în diferite servicii comunitare. 

Cu suportul Keystone Moldova au fost dezvoltate două centre comunitare:  Centrul Comunitar „Unitate” din Tudora şi Centrul Comunitar „Vis” din Bacioi. Beneficiarii acestor centre sunt  copii din familii vulnerabile, inclusiv cele monoparentale, copii ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare,   copii cu dizabilităţi, precum și  părinții acestora.

Ambele centre au fost dezvoltate conform modelului  Programului de Iniţiere al asociaţiei Keystone Human Services din SUA și serviciile  lor sunt  centrate pe copil, focusate pe familie  și  prestate la nivel de comunitate. Centrele comunitare  oferă beneficiarilor servicii în funcție de nevoile lor. Astfel, copiii și familiile lor pot beneficia de  asistenţă educaţională, asistenţă psihologică şi socială, activităţi de socializare, activități de dezvoltare vocațională,  hrană, asigurarea igienei personale.  Asistența este oferită atât în centre, cît și la domiciliul beneficiarilor.

Puteți afla mai multe  despre Centrul Comunitar „Unitate”.

Puteți afla mai multe  despre Centrul Comunitar „Vis”.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit