Servicii de sprijin familial

Two men feed flock of sheep

Serviciul de sprijin familial susţine reintegrarea în familie şi comunitate a copiilor şi tinerilor dezinstituţionalizaţi din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale din Orhei sau în risc de instituţionalizare.

Tipurile de asistenţă oferite de către echipa Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova” sunt: consiliere psihologică a familiei, inclusiv în ceea ce priveşte dinamica familială şi impactul acesteia asupra comportamentul copilului, asistenţa socială, medicală şi legală, suport comportamental,  suport în vederea incluziunii şcolare şi vocaţionale ale persoanei cu dizabilităţi şi membrilor familiei acesteia etc.

Din experienţa Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”, deseori părinţii optează pentru instituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi având ca motiv lipsa resurselor financiare, incapacitatea de  a asigura copilului condiţii de trai şi o îngrijire adecvată. Din aceste considerente, Keystone Moldova  acordă  uneori şi asistenţă materială  familiilor  care au decis să dezinstituționalizeze copilul sau să-l crească în continuare în familie. Asistența materială  oferită  poate include   amenajarea spațiului personal al copilului (pat, masă, dulap, computer) și a spațiilor sanitare (veceu, baie), procurarea îmbrăcămintei, încălțămintei pentru copil, procurarea unor cărți, jocuri de dezvoltare, alte  componente  care pot contribui la   sporirea calității vieții copilului și la dezvoltarea lui.

Pînă în prezent, în cadrul Programului "Comunitate Incluzivă - Moldova" au fost reintegraţi în familia biologică 43 de copii şi tineri din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale din Orhei şi au fost preveniţi de instituţionalizare circa 47 de copii.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit