Educaţie Incluzivă

Keystone Moldova  are drept obiectiv de a  promova și a susține  incluziunea școlară a  persoanelor cu  cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități.  Întru atingerea acestui scop, Keystone Moldova  realizează următoarele activități:

  • Promovarea incluziunii  școlare la nivel  național și local;
  • Acordarea suportului necesar   direcțiilor raionale de învățământ și administrațiilor școlilor  în implementarea metodologiei educației incluzive în școli;
  • Capacitarea  administrației școlilor,   a echipelor multidisciplinare, a cadrelor didactice, a pedagogilor de suport în  evaluarea necesităților educaționale ale copiilor, dezvoltarea și implementarea planurilor educaționale individualizate,  adaptarea curriculum-urilor în funcție de nevoile copiilor, evaluarea cunoștințelor copiilor etc.
  • Suport administrației școlilor în crearea mediului incluziv  în școală pentru copiii cu necesități educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități ;
  • Suport administrațiilor școlilor în dezvoltarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă;
  •  Dezvoltarea și implementarea strategiilor eficiente  de comunicare în vederea combaterii  atitudinilor  și comportamentelor discriminatorii  față de persoanele cu dizabilități în școli și comunități.

Keystone Moldova sprijină dezvoltarea educației inclusive în 22 de școli din 15 raioane ale Republicii Moldova. În colaborare cu autoritățile publice locale și  administrațiile școlilor Keystone Moldova a dezvoltat  o rețea de 15  Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă. 490 de copii din comunități beneficiază de servicii educaționale în cadrul centrelor de resurse (183 de copii cu CES și 307 colegi de-ai lor).

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit