Departamentul Dezvoltarea Cadrului Legal (DDCL)

DDCL deține o metodologie de lucru, care este în concordanță cu prevederile legislației naționale privind elaborarea proiectelor de acte legislative și normative. În fiecare an DDCL identifică și planifică prioritățile de reglementare în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Pînă în prezent DDCL a fost implicat activ în elaborarea și promovarea următoarelor acte legislative și normative:  

 • Legea nr. 169-XVIII din 09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013);
 • Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Hotărârea Guvernului nr. 711 din 09.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 936 din 06.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizareaşi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 413 din 14.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro”şi a Standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 351 din 29.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale;
 • Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.107 din 19 iunie 2013 cu privire la aprobarea Manualului operațional al Serviciului social ”Echipă mobilă”
 • Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.130 din 6 august 2013 cu privire la aprobarea Ghidului practic privind evaluarea, dezinstituționalizarea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități mintale
 • Hotărîrea Guvernului nr. 75 din 3 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” şi a Standardelor minime de calitate
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit