Managementul calităţii

Asociaţia Keystone Moldova tinde să-şi îmbunătăţească încontinuu serviciile, programele şi activităţile de zi cu zi şi să asigure coerenţa acestora. Departamentul Managementul  Calităţii al Keystone Moldova asigură ca activitatea asociaţiei să fie cât mai eficientă şi bine organizată.

Noi căutăm, colectăm şi analizăm date pentru a identifica domenii care necesită îmbunătăţire şi monitorizăm eficienţa iniţiativelor care au drept scop sporirea calităţii. Noi aplicăm un şir de instrumente pentru a măsura indicatorii calitativi, cum ar fi schimbări de atitudine, nivelul satisfacţiei şi al bunăstării.

Departamentul Managementul  Calităţii este, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea procesului de implementare a diferitor proiecte şi elaborarea rapoartelor narative cu privire la mersul acestor proiecte.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit