Servicii sociale de Locuinţe protejate

Man holds rabbit

Serviciul social Locuinţa protejată este un serviciu destinat persoanelor  adulte cu dizabilităţi mintale uşoare care au nevoie de suport pentru a trăi independent într-o comunitate. 

Scopul serviciului este de a creşte gradul de independenţă şi autodeterminare al persoanelor cu dizabilităţi. Serviciul presupune plasarea persoanelor cu dizabilităţi într-o locuinţă obişnuită dintr-o comunitate.

În Locuinţa protejată persoanele cu dizabilităţi îşi formează abilităţi de gospodărit (prepararea hranei, spălarea veselei, spălarea şi sortarea hainelor, curăţirea spaţiului, creşterea animalelor pentru consum intern, etc. ), de comunicare şi gestionare a resurselor financiare.

De asemenea, beneficiarii serviciului Locuinţa protejată sunt susţinuţi în identificarea unui loc de muncă precum şi în menţinerea acestuia, dată fiind nevoia de a contribui şi acoperi din contul beneficiarilor cheltuielile curente pentru întreţinerea serviciului.

Într-un serviciu de Locuinţă protejată pot locui de la doi  la ;ase  beneficiari, care sunt susţinuţi de o echipă de specialişti constituită din asistenţi sociali şi un coordonator de serviciu.

Pînă la acest moment în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova” au fost dezvoltate trei servicii de Locuinţă protejată în raioanele Orhei, Călăraşi și Dubăsari.

Persoanele care au fost plasate în acest serviciu au fost dezinstituţionalizate din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale Orhei, unde au locuit marea majoritate a vieţii lor. Din aceste considerente, personalul serviciului acordă o mare atenţie activităţilor de socializare precum şi activităţilor cultural tipice pentru societatea moldovenească (zile de naştere, sfinţirea şi hramul casei, hramul oraşului, Paştele, Crăciunul), întrucât o viaţă în comunitate presupune adaptarea la tradiţiile şi cultura respectivei comunităţi.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit