Asociația Keystone Human Services International Moldova (Keystone Moldova) a fost fondată în anul 2004 de către organizația Keystone Human Services International din SUA și are drept scop de a contribui la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Întru atingerea acestui scop, Keystone Moldova își propune următoarele obiective:

  • de a contribui la îmbunătățirea cadrului normativ-legal al sistemului de protecție socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități;
  • de a contribui la reforma sistemului de îngrijire și asistență socială a persoanelor cu dizabilități prin promovarea dezinstituționalizării lor și incluziunii în familii și servicii comunitare;
  • de a susține dezvoltarea serviciilor comunitare de suport și îngrijire pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri aflate în dificultate;
  • de a contribui la capacitarea persoanelor cu dizabilități în vederea implicării lor mai active în viața politică și socială a Republicii Moldova;
  • de a susține incluziunea persoanelor aflate în dificultate, inclusiv a acelor cu dizabilități în serviciile comunitare de bază, inclusiv în instituțiile educaționale, de sănătate, sociale;
  • de a contribui la reducerea sărăciei familiilor aflate în dificultate, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin promovarea și susținerea incluziunii lor în câmpul muncii;
  • de a contribui la schimbarea atitudinilor și comportamentelor populației față de persoanele aflate în dificultate, inclusiv cele cu dizabilități, în vederea promovării unui mediu incluziv și a oportunităților egale de dezvoltare pentru fiecare persoană din comunitate indiferent de naționalitate, limbă, dizabilitate, sex, vârstă etc.

Întru realizarea obiectivelor sale, Keystone Moldova acordă asistență autorităților publice centrale și locale în îmbunătățirea cadrului normativ și a legislației în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități în vederea implementării cu succes a prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și incluziunii sociale a acestora.

Keystone Moldova susține autoritățile publice centrale și locale în implementarea programului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și de incluziune a acestora în comunitate. În acest scop, Keystone Moldova acordă suport autorităților publice centrale și locale în dezvoltarea și prestarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități , cum ar fi: Case comunitare, Locuințe protejate, Plasament familial pentru adulți, Asistență Parentală Profesionistă, Echipe Mobile, Servicii Respiro, etc.

Keystone Moldova promovează și susține incluziunea socială a persoanelor în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități, în serviciile sociale de bază din comunități, inclusiv în instituțiile educaționale. În acest scop, Keystone Moldova implementează metodologia educației incluzive aprobată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în grădinițe de copii și școli, asigurând suport copiilor cu necesități educaționale speciale în funcție de nevoile lor.

Keystone Moldova acordă suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale dezinstituționalizate din instituțiile rezidențiale sau prevenite de instituționalizare și familiilor lor în vederea asigurării integrării lor în comunitate. Astfel, persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și familiile lor pot beneficia de diferite tipuri de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică, comportamentală etc.) în funcție de nevoile lor stabilite în rezultatul planificării centrate pe persoană.

Keystone Moldova contribuie la combaterea discriminării persoanelor în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, prin capacitarea și implicarea  lor nemijlocită în activități de advocacy la nivel local și central și prin diferite strategii eficiente de comunicare, cum ar fi Teatrul Forum, filme autodocumentare, istorii narative, PhotoVoice etc.