Valorile organizaţiei

Valorile şi ideile de care ne conducem în activitatea noastră

În activitatea  pe care o desfășurăm în cadrul organizației Keystone  suntem ghidați  de un șir de valori și principii, care într-o formă,  poate nu chiar atît de definită,   au fost prezente încă de la  fondarea asociației. Aceste valori reprezintă  niște  concepte fundamentale, pe care ne bazăm noi atunci cînd  ajutăm oamenii   să ducă o viaţă   plină de sens, să-și găsească o casă, prieteni, serviciu şi  să  se simtă  incluşi în comunitate.

Auto-determinare
Într-un sistem eficient de protecţie socială, beneficiarul   serviciilor de asistenţă este persoana sau familia care cel mai mult are nevoie de ele. Serviciile trebuie să răspundă necesităţilor fiecărei persoane,  și nu celor ale  sistemului. Toţi oamenii au dreptul să ia decizii privind   viitorul lor. Astfel, ei au  dreptul de a decide  cum, unde şi cu cine să locuiască;   de a controla resursele necesare pentru viaţa a lor  și de  a participa activ la toate etapele  planificării şi prestării serviciilor. Oamenii au dreptul de a-şi alege stilul de viaţă şi meseria. Atunci când cineva are nevoie de suport , anume familia şi prietenii cei mai apropiaţi îl ajută să-şi îmbogăţească experienţa şi să-şi exercite dreptul la alegere. Este esenţial ca fiecare persoană să aibă o reţea de suport la propria alegere. Specialiştii şi personalul serviciilor lucrează în beneficiul persoanei, nu al sistemului. Familia, prietenii şi specialiştii ajută persoanele să stabilească relaţii utile și  să obţină suportul necesar, înlătură obstacolele , dezvoltă reţele de siguranţă şi le ajută să-şi împlinească visele, fără a uita cine se află în centrul acestui proces.
Demnitate şi respect
Noi  vom folosi  limbajul şi cuvintele care  vor contribui la crearea unui mediu plin de demnitate, respect şi valorizare pentru beneficiari noştri şi familiile lor. Toţi oamenii  au dreptul  de a fi   trataţi cu demnitate  şi de a fi respectaţi ca personalitate. Cele mai bune lecţii în viaţă le însușim  atunci când  greșim în baza alegerilor făcute  de noi înșine. Toţi oamenii au dreptul la risc.
Valoare inerentă
Toţi oamenii în mod implicit au valoare, indiferent de abilităţile sau dizabilităţile lor.
Agent al   schimbărilor
Noi credem că avem o obligaţie importantă de a servi în calitate de agent al schimbărilor. În acest context noi vom  împărtăşi experienţa noastră atât cu persoane concrete, cât şi în cadrul mecanismului de elaborare a politicilor publice şi de prestare a serviciilor.
Fundamentarea serviciilor
În opinia noastră, prestarea serviciilor de către o persoană unei alte persoane constituie un efort transcendent,  care trebuie  să se bazeze pe  experiența personală a individului  și pe principiile lui spirituale, religioase, filosofice, umanitare sau ale dreptăţii sociale. Noi credem că este important de a trăi într-un mediu în care fiecare dintre noi să poată vedea  aspectele morale şi spirituale ale activităţii noastre. Noi ne dorim ca toate persoanele associate cu  Keystone să perceapă activitatea  noastră  ca o vocaţie, şi noi tindem să încurajăm şi să contribuim la angajamente serioase, relaţii de prietenie, reciprocitate,  gratuitate, şi comuniune în viaţă.
Modelul coerenței
Modelul coerenței presupune  abordarea  tuturor elementelor ( planificarea, organizarea, dezvoltarea conceptelor, completarea cu cadre, finanţarea, asigurarea cu informaţii şi supravegherea serviciilor,  identitate profesională) din perspectiva unui tot întreg, în vederea satisfacerii  nevoilor  adevărate ale  persoanei care beneficiază de sprijin.
Dezvoltare comunitară
Viziunea noastră este crearea unui mediu în care toţi oamenii, indiferent de origine şi abilităţi, vor putea să se dezvolte, să ia decizii şi să devină membri valoroşi şi contribuabili  ai comunităţii. Fiecare persoană este capabilă să facă o contribuţie importantă în comunitatea sa. Dăruirea de sine aduce un sentiment de apartenență şi  de identitate. Traiul în comunitate înseamnă o oportunitate de a se angaja în cîmpul muncii, de a avea propria casă, de a participa din plin la viaţa comunităţii şi de a influenţa viaţa altor oameni.
Capacitate
Noi ne-am asumat angajamentul de a reduce nivelul de dependenţă a persoanelor şi familiilor de serviciile formale. Toate eforturile noastre sunt direcţionate spre sporirea potenţialului, capacităţilor, independenţei şi participării comunitare a fiecărei persoane în parte.
Sprijin  în mediu natural
Utilizarea sprijinului natural este esenţială pentru un succes durabil. Suportul acordat de familie, vecini, biserică şi comunitate reprezintă o resursă foarte valoroasă  şi oferă o alternativă pe termen lung serviciilor formale costisitoare. Acest suport este, prin definiţie, benevol şi caritabil şi, prin urmare, în armonie absolută cu rolul şi identitatea organizaţiilor comunitare nonprofit. Serviciile ar trebui să fie acordate într-un mediu cât mai natural şi lipsit de restricţii. Oamenii trebuie încurajaţi să  utilizeze   din plin  sprijinul disponibil în comunitate şi  să se integreze  în  viața obișnuită a comunității, în activitățile de muncă, instruire și odihnă.
Axare pe identificarea soluțiilor
Noi încurajăm şi împărtăşim viziunea că nici un lucru nu este imposibil atâta timp cât este legal şi nu aduce prejudiciu. Răspunsul „Nu putem” trebuie să fie  înlocuit de fraza „Cum putem să facem acest lucru?”. Realizările nu întotdeauna necesită bani. Împlinirea viselor înseamnă deschiderea oportunităţilor care nu depind de resursele limitate existente în cadrul sistemului.
Competenţă culturală
Cultura determină viziunea noastră despre lume și  asigură un plan general pentru viaţă şi modele de  interpretare a realităţii, care se reflectă în comportamentul nostru. Prin urmare, serviciile ar trebui să fie „competente” din punct de vedere cultural şi prestate  de către persoanele care sunt capabile să recunoască, să înţeleagă, să fie receptive şi respectuoase faţă de normele morale, istoria, rasa, originea etnică, valorile, convingerile, confesiunea, obiceiurile, limba, ritualurile şi practicile caracteristice unui grup anumit de oameni.
Tratament eficient
Dacă o persoană sau familie are nevoie de servicii formale sau tratament, acestea trebuie să fie eficiente.
Model de dezvoltare
Noi considerăm că fiecare persoană creşte şi se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi.
Conexiune comunitară
Organizaţiile care prestează servicii sociale trebuie să menţină o conexiune puternică cu persoanele şi comunitatea pe care le deservesc. Această conexiune se dezvoltă  atunci când membrii comunităţii obțin  controlul  şi influenţa  în cadrul organizaţiei, în timp ce organizaţia influenţează şi educă comunitatea. Conexiunea comunitară este un aspect esențial şi extrem de important al politicii publice din considerentul că  contribuie la  asumarea de către comunități a responsabilității  pentru tendinţele şi problemele sociale abordate de organizaţie.
Conservatism fiscal
Noi purtăm răspundere pentru administrarea resurselor aflate în gestiunea noastră şi trebuie să lucrăm cu diligenţă pentru a crea servicii cît  mai eficiente, accesibile şi ieftine. Integritatea fiscală este o calitate esenţială a serviciilor finanţate de stat. Fiind o problemă destul de importantă și serioasă, toate părţile implicate trebuie să aibă încredere în sistem şi să cunoască în ce mod sunt implementate  resursele pentru a se asigura că  acestea au fost utilizate  spre beneficiul consumatorilor şi al comunităţii.
Relaţii
Relaţiile unei persoane cu ceilalţi oameni sunt preţioase şi trebuie tratate ca atare. O relaţie trebuie îngrijită, protejată şi mereu reînnoită. Oamenii,  cu care o persoană are relaţii trainice,  îi oferă putere, sprijin şi siguranţă, ceea ce asigură  în final bunăstarea persoanei date .
Conformitate culturală şi de vârstă
Serviciile şi asistenţa acordate trebuie  să  corespundă  tradițiilor  și obiceiurilor  caracteristice membrilor valoroși ai unei societăți concrete  care sunt de o vârstă asemănătoare cu beneficiarul serviciilor.
Focusare pe familie
Familia şi beneficiarii trebuie să joace un rol foarte important în guvernarea, planificarea, elaborarea politicilor, activităţile de advocacy şi monitorizarea sistemului, organizațiilor și serviciilor prestate de acestea. Familia reprezintă mecanismul de suport primar pentru orice persoană, iar serviciile ar trebui să ajute familia să-şi apere interesele. Familia participă ca partener cu drepturi depline la toate etapele procesului de luare a deciziilor şi  de planificare a terapiei, inclusiv implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor.
Mişcare socială
Niciodată nu a existat  un asemenea pericol, dar şi o asemenea  oportunitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru mişcarea comunitară. Organizaţiile nonprofit care vor supravieţui şi vor obţine un rol decisiv în sistemul  dezvoltat de servicii, vor defini caracterul fundamental al serviciilor şi al  asistenţei pentru secolul următor.

Aceste valori şi principii îndrumătoare au fost formulate şi aprobate  în cadrul unor  seminare ale membrilor şi personalului asociaţiei Keystone Human Services, fiind finalizate  la 28 septembrie 1998.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit