Date: 08.06.2015

Pe 5 și 7 iunie, Keystone Moldova în parteneriat cu Grupurile de Auto-reprezentanți din Fălești și Taraclia, au desfășurat în localitățile respective prezentări de film. Filmele care au abordat subiectul dizabilității și au avut drept personaje principale persoane cu dizabilități.

La evenimente au participat aproximativ 70 de persoane, elevi, tineri și membri ai Echipei Mobile. Cei prezenți la filme au rămas impresionați și au declarat că ar mai vrea să vizioneze asemenea filme.

La sfîrșitul prezentării filmelor, cei prezenți au înțeles că persoanele cu dizabilități au deosebite talente și abilități , au vise și dorințe . Publicul din Fălești a declarat că : „persoanele cu dizabilități trebuie acceptate în societate , ele au dreptul la o viață demnă”, iar cei din Taraclia s-au convins de faptul că pentru vise trebuie să lupți : „Dacă vrei, poți să învingi”.

Prezentările de film au mai avut loc la Ungheni și la Criuleni, cei care au fost prezenți susțin inițiativa propusă de Keystone Moldova și sunt de parere că astfel de evenimente trebuie să se desfășoare și în alte localități ale Moldovei.

Campania “ Cunoaște-mă, Respectă-mă, Susține-mă !” are drept scop schimbarea atitudinii opiniei publice față de persoanele cu dizabilități și susținerea acestora în procesul de integrare socială. Campania a fost lansată în aprilie 2015 în cadrul proiectului : “Media și comunicare pentru o comunitate incluzivă” cu susținerea financiară a Fundațiilor pentru o Sociatate Deschisă/Inițiative în Media și Sănătate și a Fundației Soros-Moldova. Campania promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin intermediul activităților precum : publicarea istoriilor personale povestite de către persoane cu dizabilități, a fotografiilor însoțite de un text scurt, a poveștilor de succes și a reportajelor foto; prezentarea expoziției de fotografii este realizată după tehnica PhotoVoice de către persoanele cu dizabilități.

Return to articles list


2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…