Antreprenoriat social

Instruirea prestatorilor de servicii este un element esențial în garantarea respectării standardelor de calitate ale serviciilor sociale și a regulamentelor de funcționare. Scopul instruirilor constă în consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor prestatorilor de servicii, reprezentanților societății civile și factorilor de decizie în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi și creării / funcționării unor servicii sociale de calitate.
În acest scop, Keystone Moldova prestează servicii de instruire inițială și continuă a prestatorilor de servicii sociale și a personalului din servicii după următoarele programe:

 1. Asistent Personal;
 2. Asistent Parental Profesionist;
 3. Plasament Familial pentru Adulți;
 4. Echipa Mobilă;
 5. Respiro;
 6. Casă Comunitară;
 7. Locuință Protejată;
 8. Planificarea centrată pe persoană;
 9. Managementul proiectelor europene;
 10. Antreprenoriat social.

Instruirile se realizează în conformitate cu programele aprobate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, precum și cu regulamentele cadru și standardele minime de calitate pentru fiecare serviciu menționat.

Instruirile sunt destinate atât angajaților din structurile publice de asistență socială, cât și asociațiilor obștești de profil.

Programul instruirilor va fi valabil în curând.

Pentru înscriere, este necesar să expediați un email la adresa khsima @ keystonehumanservices.org cu indicarea nr. de participanți. Înscrierea este posibilă nu mai târziu de două săptămâni înainte de începerea instruirii.

Instruirile se organizează contra cost. Bugetul unei instruiri, programul instruirii și curriculumul pot fi solicitate la khsima @ keystonehumanservices.org.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit