Octombrie 2020 – Aprilie 2022

Finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 (external website)

Scopul proiectului este de a spori accesul la piețele muncii a tinerilor cu dizabilități din Iași / România și Republica Moldova, prin intermediul dezvoltării capacităților a 470 de actori relevanți în domeniul educației și ocupării forței de muncă în furnizarea de servicii de orientare profesională de calitate și incluzive.

Aflați mai multe

Septembrie 2020 – August 2021

Finanțat de Uniunea Europeană (external website)

Organizația implementatoare: People in Need Moldova (external website)

Scopul proiectului este creșterea accesului la servicii de sănătate și sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități intelectuale și psihosociale în timpul pandemiei cu Covid-19. Proiectul are două obiective: adaptarea a 19 servicii sociale la noile condiții în legătură cu situația pandemică pentru oferirea serviciilor calitative pentru persoanelor cu dizabilități în funcție de nevoi; creșterea rezilienței angajaților, supervizorilor, familiile persoanelor cu dizabilități și beneficiarilor a 19 servicii sociale pentru a rămâne în siguranță în timpul pandemiei.

Aflați mai multe

Septembrie 2020 – Martie 2021

Finanțat de European Union (external website)

Scopul proiectului este asigurarea dreptului la sănătate pentru 1700 de persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale din 6 instituții rezidențiale în timpul pandemiei cu COVID-19, prin creșterea accesului la informație și echipament de protecție. Proiectul are trei obiective: sporirea accesului la echipament de protecție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și angajații a 6 instituții rezidențiale; creșterea nivelului de informare despre măsurile de protecție pentru prevenirea infecției cu COVID-19; prevenirea cazurilor de abuz și neglijare în instituțiile rezidențiale.

Aflați mai multe

August – Octombrie 2020

Finanțat de Soros Foundation-Moldova (external website)

Scopul proiectului este procurarea materialelor de protecție individuală pentru personalul organizațiilor societății civile în scopul continuării prestării serviciilor pentru grupurile vulnerabile în perioada de pandemie cu COVID-19. În cadrul proiectului vor fi procurate: dezinfectant pentru mâini, măști medicinale și mănuși pentru 53 de OSC-uri din Republica Moldova.

Aflați mai multe

Iulie – Noiembrie 2020

Finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (external website)

Scopul proiectului este de a implica tinerii în diminuarea opresiunii prin activități de educație non-formală. Proiectul are trei obiective: sporirea nivelului de informare despre opresiune a tinerilor, pedagogilor și părinților din raioanele Fălești și Ștefan Vodă (în special - hărțuire și discriminare); promovarea educației non-formale și formarea unei atitudini incluzive în opt instituții de învățământ; responsabilizarea tinerilor, părinților și pedagogilor față de situațiile de opresiune din localitatea lor (hărțuire și discriminare).

Aflați mai multe

August 2019 – Iulie 2022

Finanțat de Austrian Development Agency (external website)

Scopul proiectului este de a spori egalitatea de gen la nivel național și local, datorită consolidării capacităților organizațiilor societății civile în utilizarea instrumentelor de bugetare sensibilă la gen în activitatea și rețelele lor, și mobilizarea cetățenilor pentru Advocacy. Proiectul are trei obiective: consolidarea capacităților organizațiilor societății civile de a folosi instrumente de bugetare sensibilă la gen pentru a evalua gradul de corespundere a politicilor și bugetelor cu necesitățile bărbaților și femeilor; crearea unei rețele pentru politici eficiente de Advocacy, schimb de cunoștințe și informații și consolidarea responsabilității guvernului; cetățenii sunt implicați și contribuie la schimbarea politicilor care contribuie la reformarea sistemului finanțelor publice din perspectiva egalității de gen.

Aflați mai multe

Ianuarie 2019 – Ianuarie 2021

Finanțat de IM Swedish Development Partner (external website)

Scopul proiectului este ca persoanele cu dizabilități și familiile lor să contribuie la rezultate mai bune pentru propriile vieți prin acțiuni de auto-reprezentare și advocacy. Proiectul are trei obiective: rețeaua națională informală a Auto-reprezentanților este extinsă și consolidată în vederea exercitării dreptului de a participa în societate ca cetățeni deplini și egali; rețeaua națională informală a părinților este dezvoltată prin împuternicirea lor și capacitarea lor de a proteja și promova drepturile copiilor lor cu dizabilități; Keystone Moldova prestează servicii calitative pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora și promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, conform Strategiei organizației.

Aflați mai multe

Noiembrie 2019 – octombrie 2021

Finanțat de Uniunea Europeană (external website), Fundația Konrad Adenauer în Republica (external website)

Scopul proiectului este de a consolida rolului societății civile în șase raioane ale țării prin crearea unui pol de putere și o voce unică în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Proiectul are 4 obiective: dezvoltarea capacităților OSC și APL din raioanele-țintă în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; facilitarea dialogului dintre OSC-uri și APL din raioanele-țintă prin transferul de cunoștințe și bune practici din regiunile care dețin experiență privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în asigurarea incluziunii sociale; dezvoltarea rețelei OSC-urilor din raioanele-țintă prin susținerea acțiunilor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și aderarea la Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova; asigurarea dezvoltării organizaționale a AO Keystone Moldova, OSC-urilor locale și APL prin capacitarea personalului în domeniul mecanismului de contractare a serviciilor sociale.

Aflați mai multe

Februarie 2018 – Ianuarie 2021

Finanțat de Uniunea Europeană (external website), Fundația Soros-Moldova (external website)

Scopul proiectului este de a capacita organizațiile societății civile în promovarea și implementarea soluțiilor inovative în scopul promovării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile, în parteneriat cu autoritățile publice locale. Proiectul are trei obiective: consolidarea capacităților a 60 de OSC-uri active în domeniul social în dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovative bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile; oferirea suportului tehnic și financiar OSC-urilor pentru implementarea a cel puțin 30 de proiecte concentrate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative dezvoltate la nivel local, în parteneriat cu autoritățile publice; facilitarea dialogului și acordarea suportului la stabilirea unui parteneriat între OSC-urile implementatoare de grant-uri și autorități în scopul de a dezvolta servicii comunitare durabile.

Aflați mai multe

Septembrie 2008 – present

Finanţat de Open Society Foundations/ Mental Health Initiatives (external website) şi Fundaţia Soros – Moldova (external website)

Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au inițiat un proces de reformare a sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legislativ , crearea unei rețele de servicii de asistență socială comunitare și dezvoltarea mediului incluziv în comunități în vederea prevenirii discriminării.

Aflați mai multe