Activitatea noastră

Person in wheelchair sits at computer desk and smiles for the camera

Excluziunea socială şi instituţionalizarea persoanelor cu dizabilități mintale constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Dezinstituționalizarea este un proces complex care trebuie să fie însoțit de servicii comunitare corespunzătoare. Crearea și dezvoltarea serviciilor comunitare de plasament, cum ar fi Casă Comunitară, Locuinţă Protejată, Asistență Parentală Profesionistă, Asistența Personală, Plasamentul Familial Specializat și Echipă Mobilă, reprezintă o alternativă îngrijirii în instituţii rezidențiale și susţine reintegrarea persoanelor dezinstituţionalizate în familie și în comunitate. Totodată, scopul acestor servicii include prevenirea instituționalizării.

Spre deosebire de îngrijirea în instituțiile rezidențiale, serviciile comunitare de asistență socială se bazează pe nevoile persoanelor cu dizabilităţi și ale rudelor sau tutorilor acestora. Aceste servicii sunt menite să susţină dezvoltarea persoanelor cu dizabilităţi în baza planurilor individuale de intervenție. În funcție de nevoile individuale, asistenţa poate fi acordată la domiciliu sau în cadrul serviciilor comunitare, cu sprijinul diferitor specialiști. Serviciile pot include asistență personală în toate aspectele vieții de zi cu zi şi îngrijire personală; terapie ocupaţională, fizioterapie şi alte feluri de terapie; sprijin comportamental; escortă; consultare; integrare în comunitate; activități de recreaţie şi timp liber; asistenţă în integrare şcolară şi angajare în câmpul muncii; sprijin în dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea abilităților şi competențelor individuale; servicii de divertisment și îngrijire; consultaţii pentru părinți; precum şi coordonare cu alte servicii necesare. Frecvenţa prestării serviciilor comunitare și la domiciliu poate varia de la minimă, de exemplu o dată pe săptămână, până la maximă, 24 de ore pe zi.

În Republica Moldova procesul dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități mintale a evoluat. La nivel de schimbare a politicilor, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost aprobată de Guvern în 2007 și ratificată în 2010. Cu susţinerea Programului Comunitate Incluzivă – Moldova (Community for All – Moldova, C4A-MD), Guvernul a aprobat Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și regulamentele și standardele pentru serviciile Casă Comunitară, Locuinţă Protejată, Echipă Mobilă, Asistență Personală, Respiro precum și metodologia de implementare a educației incluzive în școli.

Programul Comunitate Incluzivă – Moldova este implementat printr-un parteneriat stabilit între Keystone Moldova, Open Society Foundation/Mental Health Initiatives (OSI MHI), Fundația Soros-Moldova și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Programul acordă sprijin MMPSF în dezvoltarea cadrul legal în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități , precum și în elaborarea standardelor și regulamentelor pentru serviciile   de asistență socială noi create. Programul sprijină, de asemenea, autoritățile publice locale în dezvoltarea serviciilor de îngrijire și suport pentru reintegrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități mintale care au fost dezinstituționalizate.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit