Date: 15.07.2015

Ieri, 14 iulie, trupa de teatru „Alternativ” a pornit într-un turneu prin toată republica pentru a-și prezenta noul spectacol de teatru social. Acesta are ca temă prevenirea și stoparea discriminării persoanelor cu dizabilități în grădinițe. Primele spectacole au fost prezentate în două grădinițe din raionul Hâncești, în satul Leușeni și, respectiv, Lăpușna.

Non-actorii trupei de teatru, care sânt tineri voluntari, au prezentat educatorilor și părinților din sală situații în care copii cu dizabilități și părinții lor sunt discriminați. Apoi, spectatorii au avut ocazia să modifice scenariul, să propună soluții pentru a evita discriminarea din scenele jucate și să iasă ei înșiși în scenă să aplice soluțiile în practică. Spectatorii au declarat: „Fiecare copil trebuie să se afle printre semenii săi. Copiii relaționează foarte bine, indiferent de dizabilitate”, „Doamnă, haideți, că vă ajut eu să aduceți la grădiniță copilul cu dizabilități fizice” sau „Fiecare copil are dreptul la educație”. Astfel, trupa de teatru încearcă să schimbe atitudinea negativă față de persoanele cu dizabilități, iar declarațiile publicurilor din ambele localități vin să demonstreze eficiența acestui spectacol.

Trupa de teatru Alternativ va mai prezenta spectacole în alte 12 grădinițe din țară, în raioanele Leova, Căușeni, Telenești, Criuleni, Edineț, Cahul, Strășeni, Ștefan-Vodă, Anenii Noi și Orhei.

Activitățile de Teatru Social sunt organizate în cadrul Proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar din R.Moldova” implementat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al R.Moldova, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar.


# despre teatrul social

Întemietorul Teatrului Social este Augusto Boal, regizor, dramaturg, teoretician, scriitor şi profesor brazilian. Boal a abordat pentru prima dată teatrul ca instrument de activitate socială.
Teatrul Social este o formă interactivă de teatru în cadrul căreia este prezentat un spectacol, jucat în scenă de către non-actori (persoane ce în viaţa reală nu sunt actori profesionişti). Non-actorii înșiși aleg sau creează o istorie reală de opresiune și mai multe obstacole trăite de către protagonist (eroul principal), care la momentul dat nu le poate face faţă. De obicei, subiectul spectacolului este unul de o importanţă majoră pentru public şi reprezintă probleme sociale care afectează întreaga societate (cum este dicriminarea).

În Teatrul Social mai există un personaj - Joker-ul, care face legătura între non-actori și spect-actori, stimulează și încurajează dialogul și participarea, adresează întreabări dar nu oferă răspunsuri, cunoaște tehnici diverse de implicare a spect-actorilor.

Astfel, antimodelul (spectacolul) este prezentat spect-actorilor (publicului), iar aceştia din urmă pot interveni în momentul în care doresc să schimbe ceva. Spectacolul este numit „antimodel” deoarece scenariul lui reprezintă un model care nu trebuie urmat.

Return to articles list


2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…