Date: 12.10.2017

Deja de doi ani, voluntarii Keystone Moldova susțin și promovează incluziunea persoanelor cu dizabilități pe întreg teritoriul țării. Tinerii implică persoanele cu dizabilități în activități de socializare, le dezvoltă abilități și deprinderi noi, conduc seminare și instruiri, realizează campanii de sensibilizare și strângere de fonduri, reprezintă spectacole de Teatru Forum, ajută persoanele care au nevoie de un pic de susținere. Prin activitățile lor, voluntarii contribuie la crearea unei societăți incluzive, în care fiecare persoană are dreptul să trăiască în egalitate cu semenii săi.

Săptămâna trecută, voluntarii Keystone Moldova s-au implicat cu diverse activități în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Cei mai activi au fost voluntarii din Fălești, Tudora (r. Ștefan Vodă) și Baimaclia (r. Cantemir). Tinerii și copiii au realizat activități de promovare a voluntariatului, dar și a incluziunii sociale a tuturor persoanelor.

Voluntarii din Fălești au realizat activități de socializare cu tinerii cu dizabilități din Locuința Protejată Fălești și i-au implicat în confecționarea jucăriilor pentru Pomul de Crăciun. Jucăriile vor fi ulterior comercializate într-un magazin din Italia. Astfel, tinerii din Locuință și-au dezvoltat abilități noi, de confecționare a jucăriilor hand-made, ceea ce le va aduce un venit suplimentar. „Este important pentru tinerii cu dizabilități să comunice – află lucruri noi, acumulează experiență și se simt incluși în comunitate”, au declarat voluntarii care au participat la activitate.

Tinerii voluntari din cadrul trupei de teatru „Alternativ” din Fălești au reprezentat un spectacol de Teatru Forum în satul Pruteni, cu tema – prevenirea discriminării persoanelor cu dizabilități în școală. Elevii claselor gimnaziale s-au implicat activ în spectacol, au ieșit în scenă și au propus soluții de stopare a discriminării semenilor lor. „Nimeni nu este mai presus decât ceilalți. Toți suntem egali și trebuie să ne respectăm și să ne ajutăm”, au declarat copiii.

Voluntarii din cadrul Centrului Comunitar „Unitate”, Tudora, le-au oferit suport persoanelor în etate din sat și celorlalți membri ai comunității. Tinerii și copii voluntari au pregătit pentru iarnă grădina celei mai în vârstă persoane din sat. „Ei, d-apoi eu am 98 de ani, da încă mai pot lucra!”, a declarat bunica Irina și îndată s-a aplecat să strângă buruianul. Bucuroasă foc, mătușa s-a interesat ce fel de activitate e asta și ce înseamnă să fii voluntar: „Iaca, de când trăiesc în satul ista n-am văzut pe nimeni să ajute așa ca voi!”

Tot voluntarii din Tudora au făcut curățenie pe două străzi din localitate. „Este bine că tinerii se implică. Iaca și satul e mai frumos. Sunteți tare bravo!”, zâmbeau oamenii care treceau pe drum și îi vedeau. Copiii, însoțiți de câteva cadre didactice, au strâns toate gunoaiele și le-au povestit localnicilor despre voluntariat.

Totodată, voluntarii din Tudora au promovat voluntariatul în localitatea lor. Ei au desenat pe o stradă de lângă școală mesaje care încurajează voluntariatul și au pregătit un poster despre activitatea de voluntariat din cadrul Centrului Comunitar „Unitate”. Fel de fel de desene asociate cu voluntariatul, mesaje de genul: „Eu pot fi voluntar!”, „Fii și tu voluntar!”, au fost desenate pe asfalt. Activitatea, în cadrul căreia s-au implicat și elevii școlii, a constituit un imbold și pentru pedagogi, care s-au pus de acord că este nevoie să implice copiii în mai multe activități care să le dezvolte spiritul civic. „Numaidecât o să facem și alte activități cu copiii. Iată elevii clasei a 9-a vor mult să realizeze ceva, au zis că au idei interesante”, au menționat ei.

Voluntarii din satul Baimaclia, r. Cantemir, s-au implicat în realizarea unei ore de sensibilizare a elevilor privind incluziunea comunitară a persoanelor cu dizabilități. Ora a fost desfășurată în liceul din satul Ciobalaccia și elevii au aflat ce înseamnă dizabilitate, cine sunt persoanele cu dizabilități și cum trebuie să se comporte cu ele. „Întotdeauna trebuie să fie respect între oameni, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, gen sau chiar dacă avem o dizabilitate”, au concluzionat copiii.

Pe parcursul a doi ani, 52 de voluntari au activat în cadrul organizației Keystone Moldova. Le mulțumim voluntarilor și le dorim în continuare succese în activitățile lor!

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…