Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic

Aprilie 2016 – Aprilie 2019

Buget: EUR 368 118

Finanțatori: Uniunea Europeană

Parteneri: Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova

Scopul proiectului: Capacitarea persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale și ONG-urilor locale de a susține și monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

Obiectivele proiectului:

 • Sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități mintale despre drepturile lor prin mandatarea lor în calitate de auto-reprezentanți;
 • Consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile (OSC) în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu Dizabilități în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic;
 • Combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și promovarea unei comunități incluzive.

Regiuni de implementare: Orhei, Bălți, Edineț, Soroca, Hîncești, Dubăsari.

Activități principale:

 1. Campanie națională de informare privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
 2. Dezvoltarea serviciului de asistență telefonică pentru reclamațiile persoanelor cu dizabilități;
 3. Instruirea persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale în auto-determinare, auto-reprezentare, drepturile omului;
 4. Capacitarea personalului din instituțiile rezidențiale și OSC-le în promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 5. Dezvoltarea unui mecanism național de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 6. Oferirea asistenței juridice persoanelor cu dizabilități supuse abuzurilor din instituțiile rezidențiale.
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit