Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului

Noiembrie 2016 – Martie 2019

Buget: EUR 559,968

Finanțatori: Uniunea Europeană, IM Swedish Development Partner

Parteneri: Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC”.

Scopul proiectului: consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia prin intermediul dezvoltării sistemului de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități.

Obiectivele proiectului:

 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora din 5 raioane prin dezvoltarea Echipelor mobile şi a unui Centru de zi;
 • Dezvoltarea capacităţilor organizațiilor comunitare de pe ambele maluri ale Nistrului și din UTA Găgăuzia de a susține drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate;
 • Prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul metodei teatrului social, precum şi prin dezvoltarea capacităţilor jurnaliştilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Activități principale:

 1. Crearea a 5 Servicii sociale „Echipă mobilă” în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia și Tiraspol;
 2. Dezvoltarea unui Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi în Slobozia;
 3. Capacitarea specialiştilor din cadrul Serviciilor sociale „Echipă mobilă”, Centrului de zi și Autorităților Publice Locale în domeniul managementului de caz şi a monitorizării calităţii serviciilor;
 4. Acordarea mini-granturilor Organizațiilor Societății Civile (OSC) locale şi jurnaliştilor pentru promovarea incluziunii sociale și a nediscriminării persoanelor cu dizabilități;
 5. Dezvoltarea şi fortificarea reţelelor OSC de pe ambele maluri ale Nistrului;
 6. Suport auto-reprezentanţilor pentru încurajarea și promovarea iniţiativelor, participarea la viaţa comunităţii (şcoală de toamnă, şedinţe lunare, activități de Advocacy).
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit