Rapoarte

Informația financiară

Rapoartele financiare ale Keystone Moldova sunt oferite ca parte integrantă a informației financiare a organizației fondatoare Keystone Human Services , și sunt disponibile pe site-ul KHS.

Raportul anual de audit

 • 2017 (EN)
 • 2016 (EN)
 • 2015 (EN)
 • 2014 (EN)
 • 2013 (EN)

Raportul anual

 • 2017 (EN)
 • 2016 (EN)
 • 2013 (EN)
 • 2011-2012* (EN)

*Raportul anual al activităților Keystone Moldova este integrat în raportul anual consolidat al Keystone Human Services International.

Media și comunicare pentru o comunitate incluzivă

 • Iunie 2014 – Decembrie 2015 (EN)

Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale

 • Iulie 2014 – Februarie 2015 (RO)

Prevenirea stigmei și discriminării persoanelor cu dizabilități în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului

 • Noiembrie 2013 – Noiembrie 2014 (RO)

Persoanele cu dizabilităţi – actori în prevenirea şi combaterea discriminării

 • Septembrie 2013 – August 2014 (RO)

Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

 • Septembrie 2013 – Februarie 2014 (EN)

Abilitare economică

 • August 2013 – Iulie 2014 (EN)

Parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor de asistență socială comunitare

Raport final narativ

 • Noiembrie 2012 – Noiembrie 2014 (EN)

Programul Comunitate Incluzivă-Moldova

Rapoarte finale

 • Iulie 2014 – Septembrie 2015 (EN)
 • Ianuarie – Iunie 2014 (EN)
 • Octombrie 2010 – Ianuarie 2014 (EN)

Raport Sumar

 • 2009-2011 (RO)

Incubator de afaceri mici

 • Ianuarie – Iulie 2013 (EN)
 • August 2012 – Ianuarie 2013 (EN)

Proiectul Acces Egal la Educaţie

Evaluarea proiectului (EN)

Raport narativ final

 • Octombrie 2010 – Martie 2014 (EN)

Centrul Comunitar "Vis" din Bacioi

Raport de activitate

 • Iunie-Decembrie 2011 (EN)

Centrul Comunitar "Unitate" din Tudora

Raport de activitate

 • Iulie-Decembrie 2011 (EN)
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit